Wij zijn de jeugdvereniging van en voor alle jongeren uit onze gemeente van 16 jaar en ouder.
Elke vrijdagavond komen wij bij elkaar vanaf 20.00 uur. We beginnen met een bak koffie, thee of fris, waarna één van de leden een inleiding houdt. Het gebeurt ook wel dat twee mensen samen een inleiding verzorgen. Dit kan een onderwerp uit de ‘rode draad’ zijn. Dat zijn de Bijbelstudieboekjes van het LCJ. Maar men kan ook kiezen voor een vrij onderwerp. Dat kan dan een Bijbels of een actueel onderwerp zijn.

Onder het genot van nog een bakje koffie en een koek gaan we in groepjes de vragen en/ of de stellingen bespreken. Daarna praten we er in de grote groep nog over door. Na de pauze doen we altijd nog een leuk spel. Zo rond de klok van tienen sluiten we de avond. Naast een ‘gewone’ verenigingsavond (zoals hierboven beschreven) hebben we gezamenlijk met JV De Rotssteen de start- en slotdag. Samen met hen vieren we ook het Kerstfeest en houden we de Jaarvergadering.

Ook gaan we wel eens een avondje weg. We gaan dan bijvoorbeeld zwemmen of we bezoeken een ringavond of we houden een uitwisselingsavond met een JV uit een andere plaats. Het eerste weekend in de herfstvakantie gaan we op kamp. Dat is al een grote traditie geworden met weinig slaap, veel sportieve activiteiten, op zondag de kerkdiensten en een preekbespreking en nog veel meer! Weet je welkom op JV De Levensbron!

De leiding is in handen van:
Hans Verboom, tel. 0342-750449
Gertine van de Ketterij, tel. 0342-461166

Aanvullende gegevens